Obowiązkowe szczepienie kotów przeciwko wściekliźnie na terenie powiatu kozienickiego!!!

Zgodnie z rozporządzeniem nr 49 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, zwoleńskiego, wołomińskiego, miasta Radom i miasta stołecznego Warszawy. Wprowadzono nakaz szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie na całym obszarze zagrożonym wścieklizną.
Akt można znaleźć :  http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2021/12651/akt.pdf