ASF – Informacje

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadza uproszczenia dla rolników utrzymujących świnie w celu produkcji mięsa na własny użytek:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/uproszczenia-dla-rolnikow-utrzymujacych-swinie-w-celu-produkcji-miesa-na-wlasny-uzytek

HODOWCO poniżej przedstawiamy nowe dokumenty niezbędne do przesyłki trzody chlewnej i innych zwierząt.

Zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/429 z dnia 9 marca 2016r. obecnie przesyłki świń muszą być zaopatrywane jednocześnie w dokument dotyczący przemieszczenia podpisany przez posiadacza zwierząt, który służy do identyfikacji i śledzenia zwierząt oraz dokument urzędowy w postaci świadectwa zdrowia, który potwierdza spełnienie wymogów zdrowotnych tych zwierząt.

Link do pobrania dokumentu na przemieszczenia dla świń, kóz, bydła i innych:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/identyfikacja-zwierzat-identification-of-animals

Dokument – przemieszczenia – świnie DOCUMENT OF MOVEMENT OF PIGS


Hodowco pamiętaj!!! Po 31 listopada 2021 r. przemieszczanie świń poza obszar objęty ograniczeniami na którym znajduje się gospodarstwo będzie niemożliwy bez przedstawienia zatwierdzonego planu bezpieczeństwa biologicznego.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

Przypominam, że posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego, jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego  Komisji  (UE)  2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Stanowi on podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III.  Należy pamiętać, że brak spełniania w/w wymogu po dniu 31 października 2021r., będzie stanowił poważną przeszkodę dla możliwości wywozu świń poza wymienione obszary.

         Inspekcja Weterynaryjna przeprowadziła od kwietnia 2021r. w tym zakresie 17 792 szkoleń i kontroli instruktażowych gospodarstw dla rolników utrzymujących świnie.

Warunkiem wdrożenia skutecznej bioasekuracji jest udokumentowanie przestrzegania określonych zasad, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko występowania zakażeń ASF u zwierząt. Aby pomóc Państwu w spełnieniu  tego wymagania przypominam o nim oraz informuję, że na stronie  internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin  dostępne są wzory dokumentów:

  • Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa”.
  • Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.”
  • Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika  II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. 

Należy podkreślić, że wzory niniejszych dokumentów mają charakter poglądowy, co oznacza, że inne wcześniejsze plany sporządzone przez producentów świń, a odpowiadające wymaganiom RWK 2021/605 zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii będą respektowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. Sporządzone wzory dokumentów są kierowane przede wszystkim do rolników, którzy zwracają się do terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej o pomoc i wskazówki w tym zakresie.

Plakat informacyjny o afrykańskim pomorze świń

Plakat informacyjny o afrykańskim pomorze świń
Plakat o zapobieganiu rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach przypomina o nowej aplikacji,”ZIPODZintegrowanym Interfejsie Padłych i Odstrzelonych Dzików – to system, który składa się z aplikacji uruchamianej w telefonie oraz bazy serwera centralnego. Zgłaszający, czyli osoba korzystająca z aplikacji, przesyła informację o znalezieniu dzika padłego lub odstrzelonego za pomocą dedykowanej aplikacji uruchamianej bezpośrednio ze swojego telefonu komórkowego.

Więcej informacji na stronie internetowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii: https://www.wiw.mazowsze.pl/index.php/component/content/article/18-zakazne/90-zipod

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach informuje, że w dniu 25.09.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1330 z dnia 24.09.2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zgodnie z którą do obszaru objętego ograniczeniami (część II załącznika do decyzji) zostały włączone gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice.

W związku z powyższym obecnie cały obszar powiatu kozienickiego znajduje się w obszarze objętym ograniczeniami.


Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie świń,  znajduje się w zakładce druki do pobrania    www.piwkozienice.pl/?id=268

Opłatę skarbową można dokonać przelewem w dowolnym banku na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kozienicach:

Bank Pekao S. A. O/Kozienice, ul. Batalionów Chłopskich 32/34, 26-900 Kozienice,    nr konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382

tytuł przelewu : opłata skarbowa , imię i nazwisko posiadacza zwierzęcia.


Informacja dla Myśliwych

Aktualny wykaz chłodni do przetrzymywania tusz dzików odstrzelonych na terenie województwa mazowieckiego znajdą Państwo na stronie internetowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii link: https://www.wiw.mazowsze.pl/index.php/choroby-zakazne/mapa/#chlodnie


Wykaz zakładów wyznaczonych do uboju świń pochodzących z obszaru zagrożenia (strefy niebieskiej)

– Zakład Mięsny Stanisław Grzeszczak, WNI 14033801, Stary Pilczyn 81, 08-450 Łaskarzew,
– P.P.H.U. PUBLIMA Sp.j. Lichota & Lichota, WNI 14090201, 27-300 Lipsko ul. Spacerowa 45 B,
– Skup Żywca i Sprzedaż Półtusz, Handel Mięsem i Wyrobami Mięsnymi Marek Mazek, WNI 14170213, 05-340 Kołbiel, Lubice 63,
– „Zakład Mięsny Mościbrody Sp. z o. o.”, WNI 14260201, Mościbrody 53, 08-112 Mościbrody,
– „Zakład Mięsny RZEŹNIK S. J. Henry Wysocki, Wojciech Wysocki”, WNI 14260203, 08-106 Zbuczyn, ul. Terespolska 19,
– „Zakład Mięsny WIJAR Wiesława Mazur”, WNI 14263803, Graniczna 4, 08-119 Chodów,
– Zakłady Mięsne „ŚWIDERSCY” Kazimierz Świderski, WNI 14290202, 08-330 Kosów Lacki, ul. Wiejska 7,
– Z.M. „ZAKRZEWSCY” Dariusz Zakrzewski, Janusz Zakrzewski Sp. J., WNI 14293801, 08-330 Kosów Lacki, ul. Radosna 6.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach zawiadamia, że  w dniu  10 września 2019r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 10624 zostało opublikowane Rozporządzenie nr 19 Wojewody Mazowieckiego uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów białobrzeskiego, garwolińskiego i kozienickiego. 


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach informuje, że w dniu 04.09.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1385 z dnia 03.09.2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich wprowadzająca zmiany w powiecie kozienickim dla gmin  Garbatka – Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów, które włączono do części II załącznika do ww. decyzji tzw. obszar objęty ograniczeniami.  


Opublikował(a): Administrator

Ostatnia zmiana:

Skip to content