Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz decyzjach podejmowanych przez organy władzy publicznej. Są one udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), który tworzą strony internetowe poszczególnych organów władzy oraz innych instytucji zobowiązanych do prowadzenia takich stron.

Celem Biuletynu Informacji Publicznej  jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji o działalności Inspektoratu

Na stronach Internetowych BIP PIWET znajdziecie Państwo informacje w zakresie:

 struktury PIW,

zasad funkcjonowania,

zadań PIW,

majątku PIW,

formularzy do pobrania,

naboru pracowników,

zamówień publicznych,

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres naszej redakcji.

Opublikował(a): Administrator

Ostatnia zmiana:

Skip to content