Ochrona danych osobowych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach, ul. Sławna 56, 26-900 Kozienice, , tel. 48 614 23 30 lub 48 611 00 98,  e-mail: kozienice@piwet.net. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kozienicach możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel: 48 614 23 30 wew. 21, e-mail: ido@piwkozienice.pl;

2.  Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji sprawy, z którą osoba fizyczna zwraca się do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach;

3. Celem przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kozienicach jest wykonywanie obowiązków prawnych nałożonych na Powiatowego Lekarza  Weterynarii w Kozienicach;

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kozienicach określają obowiązujące przepisy prawa.

5. W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kozienicach  nie jest dokonywane profilowanie danych osobowych;

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Skip to content