Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe publikowane na podstawie § 34 ust. 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz. 1911 z późn.zm.).

Opublikował(a): Administrator

Ostatnia zmiana:

Skip to content